Beginners Rijbewijs

Wanneer is iemand een beginnende bestuurder?

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de regeling van het beginnersrijbewijs. Als u uw eerste rijbewijs hebt behaald op 16- of 17-jarige leeftijd, bent u zeven jaar een beginnende bestuurder. Als u uw eerste rijbewijs hebt behaald op 18-jarige leeftijd of daarna, bent u vijf jaar een beginnende bestuurder.  Zie hiervoor ook de site van het CBR en de Rijksoverheid.

Het maakt niet uit voor welke categorie het beginnersrijbewijs is afgegeven. Dit kan voor categorie B (personenauto), AM (bromfiets), A (motor) of T (voor landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid) zijn.

Rijvaardigheid

Voor de beginnende bestuurder gelden andere criteria voor een onderzoek naar de rijvaardigheid dan voor ervaren bestuurders. Als een beginnende bestuurder twee maal een verkeersdelict pleegt, kan de geldigheid van het rijbewijs geschorst worden en een onderzoek naar diens rijvaardigheid opgelegd worden.

Bestuurders die voor 1 oktober 2014 al één of twee keer onherroepelijk zijn veroordeeld voor een verkeersdelict, vallen nog onder de oude regeling. In hun geval volgt pas na drie veroordelingen een rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR.

Wanneer een onderzoek naar de rijvaardigheid?

De beginnende bestuurder moet een rijvaardigheidsonderzoek ondergaan als deze twee maal binnen de betreffende periode van vijf of zeven jaar:

  • zich zodanig gedraagt dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd;
  • zich zodanig gedraagt en hierdoor een verkeersongeval veroorzaakt waardoor een ander wordt gedood, zwaar lichamelijk letsel oploopt of tijdelijk ziek is of verhinderd wordt in de uitoefening van normale bezigheden;
  • te dicht op de voorganger rijdt (bumperkleven);
  • op een autosnelweg de maximumsnelheid overschrijdt met meer dan veertig km/uur en op andere wegen met meer dan dertig km/uur;
  • letsel aan personen of schade aan goederen veroorzaakt door het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels of -tekens.

Onherroepelijke veroordelingen

Bij een rijvaardigheidsonderzoek moet sprake zijn van twee onherroepelijke veroordelingen (of schikkingen). De delicten moeten plaatsgevonden hebben binnen de termijn van vijf jaar, maar de veroordelingen of schikkingen kunnen na deze termijn plaatsvinden.

Tijdelijke ongeldigheid van het rijbewijs heeft geen invloed op de termijn van vijf jaar.

Uitbrengen mededeling

Het Openbaar Ministerie (OM) ontvangt van de politie de processen-verbaal over de beginnende bestuurder. De parketten van het OM registreren de processen-verbaal in hun centrale systeem (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht). Bij een tweede melding/punt doet het OM een mededeling aan het CBR uitgaan, zodra een bestuurder voldoet aan de eisen die hierboven genoemd zijn. De divisie Rijgeschiktheid van het CBR start dan de vorderingsprocedure.

Wij, het team van Rijschool ANIMO, hopen dat de keuze voor het volgen van je rijlessen op ons valt.

Inschrijven

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!